castle-278309_640

Český ráj, vyhledávaná turistická lokalita

Český ráj patří již více než jedno století k vyhledávaným turistickým cílům všech opravdových milovníků a obdivovatelů unikátních přírodních scenérií, půvabných zákoutí či jedinečných historických památek, kterých právě v tomto koutu České Republiky můžeme nalézt opravdu nespočet a které jsou tichými svědky dob dávno minulých či těch, jenž nasávají ducha genia loci poměrně krátce. Kdo by neznal například dominantu celého regionu zříceninu hradu Trosky, hrad Kost, pohádkový zámek Hrubou Skálu či město drahokamů Turnov nebo Rumcajsův Jičín.

Z hlavního města České Republiky stověžaté Prahy je do Českého ráje opravdu co by kamenem dohodil. Díky dobrému spojení je možno se sem dostat pomeřně rychle; cesta autem trvá například jen hodinu. O výjimečnosti tohoto regionu vypovídá také fakt, že Českému ráji byl přiřknut v roce 1955 jako první lokalitě v tehdejším Československu statut chráněné krajinné oblasti. Český ráj byl však oblíbeným místem mnoha významných osobností, které sehrály
v dějinách českého státu významnou roli. A právě obrozenecká česká inteligence dala tomuto regionu svůj název Český ráj, jenž přetrval až do dnešních dnů.

V současné době je Český ráj především atraktivní turistickou destinací ve středoevropském měřítku. Svým navštěvníkům nabízí přírodní dědictví v podobě mnoho neopakovatelných scenérií, jako například Hruboskalské skalní město, hluboké lesy či soustavy rybníků pečlivě zasazených do okolní krajiny. Na mnoha místech regionu se nacházejí četná naleziště achátů, jaspisů, ametysů a dalších drahých kamenů. Charakterickou krajinnou scenérii poté dotváří oblíbené hrady a zámky.

Lidé žijící v tomto kraji nikdy nežili jednoduchým a lehkým životem, a přesto dokázali a stále dokazují, že jsou schopni vytvářet duchovní i hmotné hodnoty, které se dokáží prosadit
i v celosvětovém měřítku a přetrvat jako neutuchající pramen inspirace pro nastávající generace.
Bez obyvatel tohoto malebného regionu by světlo světa zřejmně nikdy nespatřily originální
šperky z dílen turnovských mistrů či české granáty, železnobrodské sklo či lomnické suchary
nebo kvalitní produkty podkrkonošské textilní výroby.

Budiž vám tedy tento internetový informační systém, jenž si nedělá nároky na jedinečnost
a oficialitu při prezentaci Českého ráje, ale který chce být pouze vaším dobrým společníkem
a užitečným pomocníkem, dobře slouží při orientaci v krásném regionu Český ráj.

Napsat komentář