hat-1674894_640

Nestíháte dovolenou? Napište bakalářskou práci za týden.

Každé studium nevyhnutelně končí závěrečnou prací, v tomto případě bakalářskou. Studentský život je ovšem velmi rozmanitý a tak se může stát, že vám na psaní zbyde opravdu málo času. Jak napsat bakalářskou práci za týden?

Vyberte vhodné téma

V první řadě si dobře rozmyslete, jakému tématu se chcete věnovat. Je vhodné zvolit téma, které je pro vás něčím zajímavé. Není však rozhodně na škodu, pokud nemáte úplně jasno Právě v průběhu přípravy a psaní práce se s ním podrobně seznámíte a dobře se v něm zorientujete.

Respektujte zásady vědecké práce

Akademické psaní má svá jasná pravidla. Měli byste respektovat zásady vědecké práce a přistupovat k tématu s pokorou. Je samozřejmě v pořádku vytvořit si na něj vlastní názor a ten následně v práci představit, tento názor však musí být podložený jasnými důkazy. Nepište své osobní dojmy a široké úvahy, na ty v bakalářské práci není nikdo zvědavý.

Vytvořte si vhodné prostředí

Dále si určete dobu, v které se vám nejlépe pracuje. Nemá smysl nutit se vstávat brzy ráno, pokud se nejlépe učíte večer. Najděte si klidné místo a vytvořte jasný plán práce, kterého se budete důsledně držet.

Využijte možnost vypracování bakalářské práce

Pokud nestíháte, nemusíte za každou cenu zůstat na vše sami. Stejně jako další studenti můžete využít možnosti vypracování bakalářské práce na zakázku. Získáte tak kvalitní podklady od zkušenějších a starosti vám odpadnou. Vypracování bakalářské práce je samozřejmě zcela anonymní.

Průběžně konzultujte

Svou bakalářku konzultujte průběžně, určitě ji neposílejte až ve chvíli, kdy už máte velkou část hotovou a jen obtížně budete odstraňovat nedostatky. Vždy je lepší včas poslat vedoucímu práce jen malou část jedné kapitoly, než celou práci.

Zásadní je správné citování

Správné citování je zcela zásadní. Na našich školách je standardně nutné citovat podle mezinárodních norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (pro elektronické zdroje). Ruční vytváření citací je pro někoho nadlidský úkol, proto můžete využít citační programy.

Formální úprava práce

I velmi zdařilou práci může pokazit špatná čeština a pravopisné chyby. Věnujte pozornost všem náležitostem, které má závěrečná práce mít, nezapomínejte na překlad citací do češtiny. Práci si před odevzdáním pečlivě zkontrolujte.

Napsat komentář