Řecká kultura

Řecká kultura je jednou z  nejstarších kultur které kdy existovaly.Její historie je tisíce let stará.Své kořeny má v Mykénské a Minojské civilizaci.Na pozdější kulturu Řecka měly také vliv Římská, Byzantská a Osmanská říše.Řekové jsounáležitě hrdí na svou kulturu a dávají svou kulturu na obdiv jako reprezentaci jejich státní příslušnosti a etnického původu. Jejich umění, náboženství, tanec, hudba a řecká kuchyně tvoří bohatou kulturu Řecka.Řecké strava je charakteristická používáním mnoha zdravých surovin a vína.

Řecké umění

Pozůstatky starověké řecké architektury existují ve formě dokumentace. Řecká architektury inspiruje i dnešní moderní trendy.Jejich práce byla ceněna již v minulosti po mnoho set let.Postrádajíce řádné uschování, obrazy zmizely po 4. století nl a mnoho starověkých řeckých budov bylo zničeno v důsledku válek a zemětřesení.Parthenon je starověký chrám postavený pro řeckou bohyni Athenu, ve kterou věřili jako v ochránkyni Řecka.Řekové také ve svém každodenním životě používali Keramiku.Kovové nádoby vyráběné Řeky, položily základy bronzových pracovních technik.Dnešní řecké mince odvozují své vzory z těch z dávných dob.Řecké sochy zobrazovaly jejich bohy a bohyně nebo krásu a dokonalost lidského těla.Řecké umění inspirovalo umělci z mnoha zemí po celém světě a nejinak je tomu i dnes.

Řecké náboženství

Převážná část Řecké populace se skládá z ortodoxních křesťanů. Zbytek představují muslimové, katolíci a Židé. Starověcí Řekové byli velmi nábožensky založení lidé. Uctívali bohy jako formy síly a krásy. Většinou Řekové uctívali obrovské, ze slonoviny a zlata vyrobené socha Dia v Olympii. (Zeus byl vládcem bohů, kteří sídlili na hoře Olympus a byl bohem oblohy a hromu.)

Napsat komentář