Domov vzácných motýlů a Žijící skanzen

Kamenec – domov vzácných motýlů

V severní části Rokycanska, v údolí Radnického potoka poblíž vsi Kamenec, se nachází zajímavá lokalita, na níž se vyskytují dva celoevropsky chránění motýli – modrásek bahenní a modrásek očkovaný. A kromě nich řada dalších vzácných druhů hmyzu, především brouků. Některé jejich druhy (které často ani nemají česká jména) mají jen několik málo lokalit výskytu v celé České republice. 1,9 hektaru pozemků v samém srdci lokality – extenzivně obhospodařovanou louku, pásy křovin a část přilehlých skalnatých svahů – vykoupil ji Český svaz ochránců přírody v rámci své kampaně Místo pro přírodu. Vhodným obhospodařováním těchto pozemků zajistí, aby tato mimořádně zajímavé entomologická lokalita neztratila nic ze svého bohatství ani v budoucnosti. Že jde o místo nejen přírodovědně cenné, ale i velmi pěkné, se můžete přesvědčit sami, když se vydáte po zelené turistické značce z Radnic k severu. Lokalita Kamenec se nachází před stejnojmennou vesnicí vpravo od cesty.

Jindřichovice pod Smrkem – Žijící skanzen

V jednom z nejsevernějších cípů Čech, v Jindřichovicích pod Smrkem, vzniká už řadu let péčí místního spolku Lunaria unikátní „Žijící skanzen“, projekt, který chce prakticky ukázat,
jak se na vsích žilo před příchodem průmyslové revoluce. Tak, aby činnost člověka přírodu neohrožovala, ale obohacovala. V rámci tohoto projektu došlo také k úpravám 6,5 ha luk, aby se svojí podobou i přírodovědnou hodnotou vrátila do doby před intenzivním zemědělským obhospodařováním. Na zavlhčených místech bylo vybudováno několik tůní pro rozmnožování obojživelníků a vodního hmyzu, na okrajích vysázeny meze místních dřevin a křovin, uvnitř plochy několik remízků, louky jsou postupně osévány semeny místních lučních květin. Úpravy byly dělány na základě nájemní smlouvy – vlastník se však dostal do finanční tísně, rozhodl se pozemky prodat a celý projekt tak byl ohrožen. Jsme velice rádi, že se nám povedlo díky podpoře stovek dárců pozemky v rámci kampaně Místo pro přírodu vykoupit a celý projekt tak zachránit. Vlastníkem vykoupených pozemků je tak jako v ostatních případech Český svaz ochránců přírody, který nyní bude společně s Lunarií dále „Žijící skanzen“ rozvíjet, pro poučení příchozích i jako možnost návratu řady druhů rostlin a živočichů do míst, kde kdysi žily.

Budete-li mít cestu na Frýdlantsko, lidé z pozemkového spolku vás areálem rádi provedou a o všem zasvěceně povypráví.

Zdroj: Temere.cz

Napsat komentář